Engagera dig i ett av SOKUs utskott!

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund grundades 1996 av en grupp syrianer med brinnande intresse för att jobba för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dess ungdomar. SOKU är idag ett förbund med 24 lokalföreningar runt om i landet och ca 9 000 medlemmar.

Utskotten är olika arbetsgrupper inom SOKU som arbetar under förbundsstyrelsens mål, riktlinjer och regler. Bildandet av olika utskott inom förbundet har stärkt organisationen och bidragit till att den utvecklats på många olika sätt. Vi ser våra utskott som de starka pelarna för skapandet av en ännu stabilare och starkare organisation.

Religionsutskottet
Utskottet arbetar med fördjupningen inom vår tro, teologi och att få in det andliga i våra aktiviteter på ett bra sätt. Utskottet ansvarar för Religionsutskottets hemsida som innehåller religiösa texter, musik, intervjuer m.m. Syftet med detta utskott är att genom olika typer av aktiviteter, sprida Jesus Kristus budskap vid SOKUs veckoslutskurser, läger och övriga aktiviteter och projekt. Utskottet har också ett stort ansvar vid det årliga kristna barnlägret samt den årliga sommarkursen som hålls. Utöver detta är utskottet ansvarigt för att stödja konceptet och planeringen i den årliga Bibeltävlingen.

Utskottet träffas också kontinuerligt föra att studera bibeln och vår tro och skriver därefter olika artiklar för att stödja våra ungdomar i arbetet att lära känna den syrisk ortodoxa kyrkan bättre och få svar på sina frågor. Utskottet har också en nära dialog med präster och andra kunniga för att få stöd i sitt arbete.

Språkutskottet
Uppgiften som språkutskottet har är att sprida läran och kunskapen om det syriska språket, genom att vid tryck, reklam och olika typer av information bistå med översättning av olika typer av texter, brev, tal etc. Utskottet ska vid SOKUs aktiviteter lyfta det syrianska språket på olika sätt.

Kulturutskottet
Kulturutskottets uppgift är att på olika sätt lyfta den syrianska kulturen och traditionen genom olika typer av aktiviteter och projekt. Utskottet kommer att arbeta med olika aktiviteter såsom produktion av CD-skivor med olika sagor och andliga berättelser, kokbok med det syrianska köket och traditionerna, att ta fram pedagogiskt material för ex. söndagsskolor eller barn i allmänhet, att anordna rittävlingar för barn i olika kyrkor etc. Utskottet kan också ansvara eller vara inblandade i olika teater och musikproduktioner som görs i förbundets namn.

Utbildning & Utvecklingutskottet
Syftet med detta utskott är att leda utbildnings- och utvecklingsfrågor inom förbundet. Utskottet ska arbeta med SOKUs organisationsutveckling och även vara delaktiga i utbildning av både styrelsen och de lokala föreningarna i först och främst föreningsliv och organisation, men även inom andra områden. Utskottet ska förutom detta granska stadgar och föreskrifter för utveckling och komma med förslag till olika förbättringsåtgärder som kan underlätta och effektivisera förbundets arbete. Personer som söker till detta utskott bör ha en tidigare erfarenhet av arbete inom olika syrianska organisationer eller föreningsteknik och ideell organisering.

Mediautskottet
Utskottet är ansvarigt för SOKUs websida, www.soku.org och ansvarar för att se till att dokumentera SOKUs aktiviteter, föreläsningar, nyheter inom den syrisk ortodoxa kyrkan genom bilder, intervjuer och artiklar som sedan läggs ut på hemsidan och även skickas för publicering till andra medier. Utskottet kommer i framtiden ha en mycket stor roll i arbetet med vår TV kanal SuryoyoSAT och där stödja produktionen med olika saker såsom redigering, filmning, produktion etc.

Internationella utskottet
Utskottet har ansvaret att bredda SOKUs arbete till en internationell nivå. De ska arbeta med internationella kontakter och skapa samt erhålla kontakt med organisationer i utlandet. Projekt som genomförs i internationella utskottet kan vara olika typer av samarbeten såsom kurser utomlands, utbytesresor och andra former av aktiviteter. Personer som söker till detta utskott bör ha en tidigare erfarenhet av arbete inom olika syrianska organisationer, samt av internationellt arbete och bör också ha bra engelska. Det är också en fördel om man har varit aktiv inom SOKU på riks och/eller lokalnivå.

OBS! Sista datum för ansökan till utskott är den 10 februari 2009.

Hämta utskottblanketten här

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till valberedningen:

Feride Tas – feride.tas@soku.org
GunillaTogan – gunilla.togan@soku.org
Johan Albayrak – johan.albayrak@soku.org
Maria Alp – maria.alp@soku.org
Rima Afrem – rima.afrem@soku.org