Som det redan är känt för många av er kommer en manifestation att äga rum i Södertälje centrum (Marenplan) söndagen den 14 december klockan 13.00. Syftet med denna manifestation är att uppmärksamma det hot som råder angående konfiskeringen av en del av klostrets markområde.

Vårt kloster Mor Gabriel i Midyat behöver stöd från oss alla! Det minsta vi kan göra är att delta i manifestationen för att visa sympati och solidaritet med våra bröder och systrar i Turabdin. Vi måste visa omvärlden att vårt folk i Turabdin inte är ensam.
Manifestationer är ett demokratiskt medel för att uppmärksamma omvärlden om situationer såsom denna.
Vi visar därmed även vårt missnöje mot de krafter som med tvång vill konfiskera mark av klostrets egendom.

Vi förväntar oss att alla oavsett ålder deltar i denna manifestation.
Ditt deltagande stödjer vårt kloster Mor Gabriel i Midyat

Stöd kommittén för klostret Mor Gabriel!