Julen nalkas mer och mer med sin värme och glädje. Ljusstakarna och julstjärnorna lyser upp våra fönster och vi börjar förbereda saker och ting inför Julen. Vi köper julklappar, bakar bullar och ”klica” och vi storstädar så att det blir rent och fint hemma. Vi firar att Jesus kom till jorden, blev människa och föddes i Betlehem, men vad tjänar det till om vi inte låter Honom födas i vårt hjärta?

Jesus vill födas i ditt hjärta! Men kommer Han att trivas där? Och är du beredd att välkomna Honom? Detta är frågor vi bör ställa oss själva mitt uppe i förberedelserna inför Julen. Är jag verkligen beredd att låta Jesus komma in till mitt lilla hjärta? Eller går jag och bär på saker och ting i mitt hjärta som jag vet inte behagar Jesus, såsom att jag inte förlåter min medmänniska eller att jag är elak och bara bryr mig om mig själv och inte andra människor. Gud vill att du ska städa även i ditt hjärta och förbereda det inför Julen.

”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig”, skriver Paulus (Ef 5:14). Jesus vill att du ska ångra dina synder och vända dig bort från dem. Det är då Han med glädje kan födas i ditt hjärta, om du bara öppnar dörren för Honom! Ty Han kan välja att bo var som helst i universum och Han vill bo i ditt hjärta, vara med dig, vara din vägvisare, hjälpa dig i allt och ge dig fullkomlig glädje som ingen annan kan ge. När du öppnar ditt hjärta för Honom kommer Han att bli synlig i och genom dig! Tro inte att du måste ha något stort och mäktigt att erbjuda Honom. Nej, Hans närvaro får din enkelhet att stråla av Hans Gudomliga ljus. Jesus vill födas i ditt hjärta. Är du beredd att välkomna Honom?

Religionsutskottet