Den Syrisk ortodoxa kyrkan är en kyrka med rötter i den första kristenheten, och är rik på helgon, författare, kyrkofäder, teologer, och martyrer.

SOKU har länge haft som mål att försöka lyfta upp dessa framstående människor som varit med och format den kristna kyrkan i hela världen, genom att bland annat lyfta fram deras verk och gärningar. Därför hade man under år 2007 i samarbete med (SNS) Syrianska nätverket i Sverige och SUA (Syriac Universal Alliance) ordnat en tvådagars konferens till minnet av den store patriarken Afrem I Barsoum. Den konferensen lockade till sig cirka tusen deltagare, och man hade då ett tiotal föreläsare från hela världen, däribland Biskop Gregorius Yuhanna Ibrahim, biskop av Aleppo Biskop Severius Ishak Saka, biskop i S:t Efraim seminariet i Irak Biskop Silvanus Petrus Al-Nehme, biskop i Homs och Hama Syrien, Fil dr Assad Sauma Assad, dr Aziz abdulnur och Fil dr Henry Keefa.

Under 2008 fortsatte SOKU i samma anda och anordnade en konferens i samarbete med det Patriarkaliska Ställföreträdarskapet samt Stiftstyrelsen för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige; en konferens till minnet av S:t Jakob av Edessas 1300 års jubileum. Konferensen ägde rum i S:t Afrem, Syrisk Ortodoxa kyrka i Södertälje och gästföreläsaren var Hans Eminens Gregorius Yuhanna Ibrahim, ärkebiskop för den syrisk ortodoxa kyrkan i Aleppo.

Förutom Biskop Mor Dioskoros Benjamin Atas, lockade konferensen till sig ett tiotal präster och ett hundratal människor. Föreläsaren pratade på ett mycket fängslande, komiskt och pedagogiskt sätt om hur S:t Jakob moderniserade kyrkan samt strukturerade upp många av de liturgierna som idag används av kyrkan, om hur han ville förnya kyrkan, från att vara en regelbok till att praktiseras i det allmänna livet. I slutet fanns det även tid för frågor och diskussioner där många intressanta ämnen togs upp. Föreläsningen filmades av den syrianska tv kanalen Suryoyo Sat och sändes under ett antal tillfällen så att även de som inte kunde delta på konferensen fick ta del av den.

Dagen innan anordnades samma föreläsning i S:t Maria kyrkan i Örebro, denna föreläsning drog till sig cirka 300 lyssnare från både Örebro men även städerna runt omkring.

Under ärkebiskop Gregorius Yuhanna Ibrahim cirka 10 dagars långa vistelse i Sverige och det patriarkaliska stiftet för den syrisk ortodoxa kyrkan var fokusen; S:t Jakob av Edessa. Därför gjordes i samband med detta besök även två längre intervjuer om S:t Jakob i TV kanalen Suryoyo Sat. Under den söndagen firades helig gudstjänst i S:t Afrem syrianska Ortodoxa kyrkan i Södertälje.

Ärkebiskop Gregorius Yuhanna Ibrahim talade om att man hittat det kloster S:t Jakob av Edessa finns begraven i, och att man under sommaren firat en syrisk ortodox gudstjänst där, något som inte gjorts på cirka 1000 år på grund av omständigheterna som funnits i området. Hans eminens hade även under sommaren anordnat en konferens i samma tema, i Aleppo där man bjudit in en av världens mest kunniga akademiker i det syrianska (arameiska) språket, Sebastian Brock, samt ett flertal akademiskt kunniga personer däribland George Kiraz.

Vi tackar Hans Höghet för att han berikat oss med sin närvaro och stora kunskap i Sverige. Det är alltid en stor ära att ha Biskop Gregorius Yuhanna Ibrahim ibland oss. SOKUs ordförande Yusuf Aydin tackade så mycket för föreläsningen genom att lämna över en bukett blommor och en fin ikon.

Klicka här för att se bilder

Josef Aslan – MU