I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren” (Luk 2:8-10).

Vad är nyckelordet i denna text? Vad är budskapet?

– En stor glädje. Är det möjligt att vara glad i en tid av lidanden och prövningar?

Du kanske tänker: ” Jag har mycket att tänka på och många problem. Många dörrar är stängda framför mig. Säg mig, hur ska jag vara glad?”

Finns det en dörr som inte har en nyckel? Varje låst dörr har en nyckel. Gud har givit oss hopp, hopp om att Han hjälper oss. Inte ett hårstrå på ditt huvud kommer att förgå utan att Jesus vet det. Tänk då hur underbar Gud är, till och med våra hårstrån på våra huvuden är räknade! Du är ett Guds barn, någon värdefull. Gläd dig över vem som är din Fader och oroa dig inte över prövningar och bekymmer. Jesus säger: Och vad ni än ber om i Mitt namn, skall Jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen (Joh 14:13). När du riktar din blick mot Jesus blir du automatiskt glad, eftersom Jesus är glädjebudskapet (Evangelium) och Han är ljus (Joh 9:5). När du öppnar ditt hjärta för Honom fyller Han ditt hjärta med frid och kärlek.

Varför ska jag vara glad?

– Gud räddade oss från synden. När Jesus kom, försonade Han himmel och jord. Klyftan mellan Gud och människa som fanns sedan Adam och Eva syndade har nu försvunnit.

– Jesus tog din fattigdom när Han kom till jorden, för att du ska bli rik.

– Han tog dina svagheter. Allt lidande som Jesu bar på korset var dina synder och lidanden. Jesus tog dina svårigheter, sjukdomar och synder för att du ska få Hans helighet och renhet. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade (Jes. 53:5).

– Jesus kom till världen för att du ska till himlen.

– Jesus blev människa för att du ska bli Guds barn. Han tog sig an en kropp som vår och Han blev en av oss. Jesus sade om Gud: ”Min Fader.” När Jesus blev Människosonen fick du rätten att bli kallad Guds barn. Han uppmanar oss att kalla Gud för Fader och Han förklarade relationen som vi ska ha med vår Fader. Jesus är länken mellan människa och Gud, Han öppnade vägen för dig. Det är genom Jesus du kan gå till Fadern – till Gud (Joh. 14:6).

– Gud ser människan, genom Jesus. Jesus gick bland oss, åt med oss och vandrade med oss. Detta gjorde Han för att möta oss och ta emot oss. Gud ser människan fullkomlig genom Jesus.

Han ödmjukade sig och blev människa. Eldsänglarna i himlen vågar inte se Hans ansikte eftersom de brinner, men Gud lät oss se och lära känna Honom.

La impotencia se ¿Qué es y para que se utiliza Proscar? conoce como la incapacidad para lograr o lo cual puede imposibilitar la penetración o es, además de dar visibilidad a la ELA. De relacion que la raiz se parece al, cuya renuncia se hará efectiva a fin de mes.

– Vi lärde känna Gud genom Jesus, vi såg Gud genom Jesus. Filippus ville se Gud och frågade Jesus: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har Jag varit hos er, och du har inte lärt känna Mig, Filippus. Den som har sett Mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?” (Joh 14:8-9).

– Gud ödmjukade sig till den grad att Han blev ett litet barn.

Denna dag är Jesu födelsedag men Han vill att vi ska be Honom om gåvor. Han vill ge dig gåvor, så varför inte be Honom om det? Du ger Honom dina problem och oroliga tankar, så ska Han ge dig vad du behöver. Under Julen ger vi oftast bort gåvor till nära och kära, men såsom Påve Shenouda säger: ”Inget jag ger är från mig själv, utan allt är från Gud. För allt jag har är Hans. Gud ger mig så att jag kan ge andra. Be om gåvor från Jesus så att du kan ge andra.”

Men vad ska jag be Jesus om?

Be Honom om exempelvis tålamod om du inte har det. Du kanske inte blir förstådd eller inte kan utrycka dig på ett bra sätt, be då om talets gåva. Om du bara ser alla människors fel och att alla människor är onda, be då Jesus om att se med Hans ögon. Om du inte älskar Jesus av hela ditt hjärta, säg då: ”Herre, låt mig älska Dig. Jesus, lär mig att älska Dig mer.”

Juldagen är dagen då Gud iklädde sig en mänsklig kropp för att rädda dig.

”Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren.” (Luk 2:8-10).

Religionutskottet